S.T. Dupont Mini Liberté Penne


Mini Liberté

467004 sfera corall

Dupont Mini Liberté 467004 sfera corallo perlato penna
Euro 235

Mini Liberté

467600 sfera bianco

Dupont Mini Liberté 467600 sfera bianco perla penna
Euro 235

Mini Liberté

467674 sfera nera

Dupont Mini Liberté 467674 sfera nera penna
Euro 235

Mini Liberté

467675 mini sfera

Dupont Mini Liberté 467675 mini sfera penna
Euro 245

Mini Liberté

Sfera bianco e azzu

Dupont Mini Liberté sfera bianco e azzurro penna
Euro 215

Mini Liberté

Sfera bianco e rosa

Dupont Mini Liberté sfera bianco e rosa penna
Euro 215

Mini Liberté

Sfera nero paillett

Dupont Mini Liberté sfera nero paillette oro penna
Euro 235

Mini Liberté

Sfera rossa paillet

Dupont Mini Liberté sfera rossa paillette oro penna
Euro 225