S.T Dupont Samourai Pens


Samourai

Neo-Classique Presi

Dupont Samourai Neo-Classique President fountain pen pen
Europe Euro 2.500
Outside Europe Euro 2.049

Samourai

Neo-Classique roller

Dupont Samourai Neo-Classique roller pen
Europe Euro 1.085
Outside Europe Euro 889