S.T Dupont Metropolis Pens


Metropolis

Blue fountain pen

Dupont Metropolis blue fountain pen pen
List Price Euro 32.375
Tax Free Price Euro 26.537

Metropolis

Blue roller

Dupont Metropolis blue roller pen
List Price Euro 32.375
Tax Free Price Euro 26.537

Metropolis

Red fountain pen

Dupont Metropolis red fountain pen pen
List Price Euro 10.005
Tax Free Price Euro 8.201

Metropolis

Red roller

Dupont Metropolis red roller pen
List Price Euro 10.005
Tax Free Price Euro 8.201