S.T. Dupont Fidelio Pens


Fidelio

451407N fountain pen

Dupont New Old Stock Fidelio 451407N fountain pen pen
Europe Euro 275
Outside Europe Euro 225

Fidelio

452074 roller

Dupont New Old Stock Fidelio 452074 roller pen
Europe Euro 225
Outside Europe Euro 185

Fidelio

452800 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452800 rollerball pen
Europe Euro 347
Outside Europe Euro 284

Fidelio

455279 ballpoint

Dupont New Old Stock Fidelio 455279 ballpoint pen
Europe Euro 153
Outside Europe Euro 125

Fidelio

455800 ballpoint

Dupont New Old Stock Fidelio 455800 ballpoint pen
Europe Euro 279
Outside Europe Euro 229