S.T. Dupont Fidelio Pens


Fidelio

452800 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452800 rollerball pen
Europe Euro 347
Outside Europe Euro 284