S.T. Dupont Fidelio Pens


Fidelio

451407N fountain pen

Dupont New Old Stock Fidelio 451407N fountain pen pen
List Price Euro 305
Tax Free Price Euro 250

Fidelio

452074 roller

Dupont New Old Stock Fidelio 452074 roller pen
List Price Euro 250
Tax Free Price Euro 205

Fidelio

452800 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452800 rollerball pen
List Price Euro 385
Tax Free Price Euro 316

Fidelio

455279 ballpoint

Dupont New Old Stock Fidelio 455279 ballpoint pen
List Price Euro 170
Tax Free Price Euro 139

Fidelio

455800 ballpoint

Dupont New Old Stock Fidelio 455800 ballpoint pen
List Price Euro 310
Tax Free Price Euro 254