S.T. Dupont Fidelio Pens


Fidelio

452275 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452275 rollerball pen
Europe Euro 158
Outside Europe Euro 129

Fidelio

452800 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452800 rollerball pen
Europe Euro 347
Outside Europe Euro 284