S.T. Dupont Fidelio Pens


Fidelio

451405M fountain pen

Dupont New Old Stock Fidelio 451405M fountain pen pen
Europe Euro 239
Outside Europe Euro 195

Fidelio

452275 rollerball

Dupont New Old Stock Fidelio 452275 rollerball pen
Europe Euro 158
Outside Europe Euro 129